Kontrolujete rodinné portfólio?

Rodinné portfólio finančných produktov je podstatnou súčasťou našej terajšej a budúcej kvality nášho života.
Je nie len rozumné ale veľmi dôležité vedieť ako moje produkty fungujú.
Prečo ich vlastne mám a čo by som mal vedieť nato aby moje produkty pracovali najlepšie pre mňa a moju rodinu? Poďme sa spolu pozrieť na základne otázky a  najčastejšie produkty v ktorých mnoho občanov nevie čo presne má alebo dokonca aké veci zabúdame skontrolovať.

II. PILIER (Starobné dôchodkové sporenie ) – jeho úlohou je umožniť občanom SR na základe prerozdelenia povinných odvodov 18% na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne (1.pilier), vytvoriť si lepší a kvalitnejší starobný dôchodok z dvoch zdrojov a umožniť sporiteľovi aby v prípade smrti jeho nasporené peniaze boli aj dedičné.

Čo skontrolovať:  

 • Oprávnená osoba v zmluve – mám ju určenú?
 • Do akého fondu a prečo sa investujú moje peniaze?
 • Aké fondy mám na výber v svojej spoločnosti SDS.
 • Mám prístup na svoj on-line účet?

III. PILIER (doplnkové dôchodkové sporenie ) – doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv.tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. 
Najlepšie je využiť možnosť príspevku zamestnávateľa ak takúto možnosť mám.

Čo skontrolovať:

 • Koľko prispievam ja a koľko mi prispieva zamestnávateľ?
 • Aký mám momentálne dávkový plán?
 • Aký typ fondu mám a prečo ?
 • Mám určenú opravenú osobu v zmluve?
 • Mám prístup na svoj on-line účet?

PZP (povinné zmluvné poistenie ) – sa nevzťahuje  na vlastné vozidlo ale hradí iba škody vzniknuté na cudzom aute, majetku a zdraví. PZP často zahŕňajú aj Asistenčné služby .
Medzi najčastejšie asistenčne služby patria: Oprava vozidla na mieste. Odťah vozidla do servisu. Oprava defektu. Pomoc pri zámene paliva. Otvorenie auta v prípade straty alebo zabuchnutia kľúčov.

Čo skontrolovať:

 • Výšku krytia pri škode na zdraví alebo pri usmrtení. a tiež pri škode vzniknutej na majetku, za ušlý zisk.
 • Aké asistenčné služby moje PZP zahŕňa (čo môžem využiť)?

 

Poistenie nehnuteľnosti , domácnosti a zodpovednosti za škodu – pod pojmom poistenie domácnosti rozumieme poistenie vnútorného vybavenia domácnosti ako napríklad nábytok, elektronika, spotrebiče.
Poistenie nehnuteľnosti je naopak poistenie pevnej stavby ako okná, vstavané skrine, steny, radiátory a podobne.

Čo skontrolovať:

 • Na akú sumu mám poistenú nehnuteľnosť?
 • Na akú sumu mám poistenú domácnosť? Mám v zmluve indexáciu?
 • Mám dojednané v zmluve poistenie nehnuteľnosti a domácnosti alebo iba jednu z týchto možnosti?
 • Mám v zmluve asistenčné služby? Čo všetko kryje moja zmluva?
 • Mám v zmluve zodpovednosť za škodu z nehnuteľnosti a domácnosti?

Hypotekárny úver  je úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Je to teda úver, ktorý dlžník dostane pod podmienkou založenia nehnuteľnosti banke. V dnešnej dobe je hypotekárny úver súčasťou veľkého množstva rodín.

Čo skontrolovať:

 • Akú mám výšku úroku dnes a aké výšky úrokov sú dnes ?
 • Viem si pozrieť aktuálny zostatok úveru ?
 • Mám kvalitné poistenie domu /bytu ?
 • Mám v zmluve životné poistenie? ?
 • Aké mám RPMN na zmluve ?
 • Mám štátny príspevok na zmluve ?
 • Kto každý je na úverovej zmluve ?
 • Akú mám fixáciu na zmluve ?

Spotrebný úver – poskytuje ho banka klientom v rôznych podobách. Klienti nimi môžu riešiť svoje plánované alebo neočakávané finančné potreby. Dĺžka spotrebného úveru je max. 8 rokov a najväčšia suma ktorú dostanete v banke je 25 000€.

Čo skontrolovať:

 • Akú mám výšku úroku dnes a aké výšky úrokov sú dnes ?
 • Viem si pozrieť aktuálny zostatok úveru ?
 • Mám nejaké životné poistenie v zmluve?
 • Aké mám RPMN na zmluve ?
 • Kto každý je na úverovej zmluve ?
 • Mám poplatok za predčasné splatenie?

Životné poistenie – je právny vzťah medzi životnou poisťovňou a poistencom. Poistená osoba si pomocou životného poistenia poisťuje riziká a udalosti, ktoré môžu nastať podľa presne definovaných zmluvných podmienok.

Čo skontrolovať:

 • Aký typ životného poistenia mám?
 • Sporím si v zmluve?
 • Akú mám momentálne nasporenú sumu ?
 • Aké mám v zmluve poplatky?
 • Koho a ako mám určenú oprávnenú osobu ?
 • Mám aktuálne informácie o zamestnávateľovi, povolaní, rodinnom stave, momentálny lekár?
 • Čo všetko kryje moja zmluva?
 • Som na zmluve sám alebo sme viacerí ?
 • Dokedy mám platnú zmluvu ?
 • Mám v zmluve zahrnutú indexáciu ?

Investícia alebo investovanie – znamená použitie finančných zdrojov, najmä dlhodobejšie a najmä s cieľom dosiahnuť výnos/zisk. Poznáme dlhodobé investovanie alebo krátkodobé investovanie a na druhej strane poznáme jednorazové investovanie a pravidelné investovanie.

Čo skontrolovať:

 • Aké je priemerné ročné zhodnotenie ?
 • Mám on-line prístup ?
 • Aká je momentálna hodnota môjho osobného konta ?
 • Kde investujú moje peniaze? Investujem pravidelne alebo jednorázovo?
 • Sú moje peniaze dedičné?
 • Má moja spoločnosť licenciu Národnej banky Slovenska?
 • Na ako dlho sú moje peniaze investované?
 • Aký mám prístup k mojim peniazom ?
 • Ako môžem svoje peniaze vyberať?

 

Zdroje : https://sk.wikipedia.org

https://www.employment.gov.sk

Tomáš Ónody

0905 106 709

tomasonody@dobryfinancnik.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *